Byggsats Stand Alone reverb 6G15

Fotomkopplare och kabinett beställes separat.

Byggsats Marshall JTM45

En legendarisk förstärkare från tidigt 60-tal

Byggsats Princeton Reverb

Blackface Princeton Reverb modell AA1164

Träkabinett Deluxe, byggsats

12" högtalarbaffel

Träkabinett Princeton Reverb, byggsats

Kan fås med 10 eller 12" högtalarbaffel